default_mobilelogo

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków

 

Adres:

ul.Kukuczki 5/13
50-570 Wrocław

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek,
czwartek: 8.00- 16.00
środa: 8.00-17.00
piątek: 8.00-15.00

Godziny przyjęć stron:

środa: 11.00-15.00
 

Art.8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
( Ustawa z dnia 24 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769 )

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A Oddział we Wrocławiu
10 1050 1575 1000 0090 7160 4756
Tytułem wpłaty należy podać:
Imię, Nazwisko ( nazwę firmy )
oraz koniecznie sygnaturę sprawy
( w formacie: KM 00/00 )