default_mobilelogo
 
Kancelaria Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Krzyków

 

Adres:
ul. Kukuczki 5 lok. 13
50-570 Wrocław
tel. 71 738 11 50, fax 71 738 11 51

 

 

 
W formularzu kontaktowym

W polu Nazwa proszę wpisać:
Imię™, Nazwisko (nazwę™ firmy)

 

W polu Temat proszę wpisać:
sygnaturę™ sprawy
(w formacie: KM 00/00)

lub

temat sprawy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Art.8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
( Ustawa z dnia 24 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769 )

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A Oddział we Wrocławiu
10 1050 1575 1000 0090 7160 4756
Tytułem wpłaty należy podać:
Imię, Nazwisko ( nazwę firmy )
oraz koniecznie sygnaturę sprawy
( w formacie: KM 00/00 )