default_mobilelogo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WR1K/00276455/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27 marca 2018r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Joanna Skutnik, Marian Skutnik (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) położonego: 53-024 Wrocław, ul.Wietrzna 22/16, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00276455/9.
Lokal mieszkalny nr 16 położony na III i IV piętrze, dwupoziomowy z udziałem w nieruchomości wspólnej - 74239/10000000.
Poziom I - cztery pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienka, wc, przedpokój. Powierzchnia - 80,55m2. Wysokość pomieszczeń - 2,55m. Podłogi: pokój z aneksem kuchennym - klepka parkietowa, pokoje i przedpokój - wykładzina dywanowa na betonie. Posadzki: aneks kuchenny, łazienka, wc - płytki ceramiczne. Kuchnia: zlewozmywak, płyta kuchenna, ściana od strony urządzeń AGD obłożona płytkami ceramicznymi. Łazienka: wanna obudowana, umywalka, ściany obłożone płytkami ceramicznymi. WC: wc,umywalka, ściany obłożone płytkami ceramicznymi.
Antresola - trzy pokoje, łazienka, hol (przedpokój). Komunikacja: wewnętrzna otwarta klatka schodowa - schody zabiegowe. Powierzchnia 80,34m2. Wysokość pomieszczeń zróżnicowana - od 0,40m do 3,00m. Część pomieszczeń łazienki i jednego pokoju (sypialni) pod bardzo niskimi skosami. Podłogi - wykładzina dywanowa na betonie. Posadzki: łazienka - płytki ceramiczne.
Suma oszacowania wynosi 704 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 528 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 10501575 1000 0090 7160 4756.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w dniu 13 marca 2018r. od godz.12:00 do godz.12:20 oraz do tego dnia przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Art.8 ust.5 ustawy o komornikach sądowych

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
( Ustawa z dnia 24 maja 2007 r.
o zmianie ustawy o komornikach sądowych
i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769 )

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A Oddział we Wrocławiu
10 1050 1575 1000 0090 7160 4756
Tytułem wpłaty należy podać:
Imię, Nazwisko ( nazwę firmy )
oraz koniecznie sygnaturę sprawy
( w formacie: KM 00/00 )