default_mobilelogo

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków

Właściwość terytorialna

Gmina Żórawina - wraz z miejscowościami

B

Bogunów 
Bratowice 
Brześcice

G

Galowice

J

Jaksonów 
Jarosławice

K

Karwiany 
Komorowice 
Krajków

M

Mędłów 
Milejowice 
Mnichowice

N

Nowojowice 
Nowy Sleszów

O

Okrzesyce

P

Pasterzyce 
Polakowice 
Przecławice

R

Racławice Małe 
Rynakowice 
Rzeplin

S

Stary Sleszów 
Suchy Dwór 
Szukalice

T

Turów

W

Węgry 
Wilkowice 
Wojkowice 
Wilczków 
Żerniki Wielkie

Ż

Żórawina
 

Art.10 ust.1 ustawy o komornikach sądowych

W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
( Ustawa z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych
Dz.U. z 2018 r. poz.771 )

 

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A Oddział we Wrocławiu
10 1050 1575 1000 0090 7160 4756
Tytułem wpłaty należy podać:
Imię, Nazwisko ( nazwę firmy )
oraz koniecznie sygnaturę sprawy
( w formacie: KM 00/00 )